اطلاعیه دانلود کتاب و رفع مسئولیت : در صورتی که کتابی دارای حق نشر هست و در سایت منتشر شده ، لطفا از بخش تماس با ما اطلاع دهید تا حذف شود.
خانه » اول دبستان » آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده

آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده

آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده

در این مطلب از سایت کافه نمره ، آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده را آماده کردیم.برای دیدن آموزش و دانلود فایل pdf شعر حروف الفبا در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده

آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده

آموزش حرف آ و ا

آموزش حرف آ و ا

آموزش حرف آ و ا

(آ)هستم (آ)هستم من ( آ )اوٌل هستم

قد بلندی دارم شکل قشنگی دارم

کلاهی خیلی زیبا بالای سر می ذارم

مثل آب مثل آرد مثل اوٌل آداب

یک (آ) دیگر هم هست

هست (ا) غیر اوٌل

با همدیگه بچٌه ها دو شکل دارند در جدول

قد بلندی دارد شکل قشنگی دارد

یادت باشد عزیزم امٌا کلاه ندارد

صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد

کشیده گو (آا) زیاد تا نره از فکر و یاد

 

آموزش حرف ب

آموزش حرف ب

آموزش حرف ب

اسمت چیه؟(آ) هستی نه نه نه (ب) هستم

من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم

نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم

در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم

مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب

حالا بگو چه هستم ؟ ب ب

بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب

آفرین و مرحبا به کودکان دانا

هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

 

شعر حروف الفبا برای حرف پ

شعر حروف الفبا برای حرف پ

شعر حروف الفبا برای حرف پ

(پ) که می گن من هستم درست شکل (ب) هستم

سه نقطه گرد و کوچک پایین پام گذاشتم

با حرکت دو لب میام با صدای نفس میام

با (پ ) غیر آخرم اوٌل و وسط هم میام

پرستو پا و پر داره پرواز و خیلی دوست داره

پدر بزرگ سوپ می پزه پروانه ها رو دوست داره

 

آموزش حرف تـ غیر آخر – ت آخر

آموزش حرف تـ غیر آخر – ت آخر

آموزش حرف تـ غیر آخر – ت آخر

اسمت چیه ؟ ب هستی نه نه نه ( ت ) هستم

من ( ت ) آخر هستم بر روی خط نشستم

با دو تا شکل زیبا شبیه قایق هستم

نمی بینی دو نقطه بالای سر گذاشتم

با تـ غیر آخر اوّل و وسط هستم

مثل تبر مثل توت مثل تاب مثل سوت

 

شعر حروف الفبا برای حرف ث

شعر حروف الفبا برای حرف ث

شعر حروف الفبا برای حرف ث

ما هستيم دو برادر غيرآخر و آخر

با (س،ص) همصدا هستيم از آنها جدا هستيم

دو شكل داريم ،بچّه ها سه نقطه داريم بالا

كشيده داريم صدا نشستيم در ثريّا

آخر باعث هستيم در مثلّث نشستيم

 

شعر حروف الفبا برای حرف ج

شعر حروف الفبا برای حرف ج

شعر حروف الفبا برای حرف ج

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم

با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

 

آموزش حرف چ

آموزش حرف چ

آموزش حرف چ

چ اول چراغه

دستش نزن که داغه

چراغ سقف خونه

با سیمش آویزونه

رو دیوار کلیدش

با اون رنگ سفیدش

به من میگه :« تیک و تیک !

روشن می خوای یا تاریک ؟»

چراغ که روشن میشه

ماه شب من میشه

 

آموزش حرف حـ ح با شعر

آموزش حرف حـ ح با شعر

آموزش حرف حـ ح با شعر

ما دو نفر برادر غير آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستيم از آن ها جدا هستيم

هيچ نقطه اي نيست با ما نه در پايين ،نه در بالا

مي گوييم اي بچّه ها كشيده است اين صدا

اوّل حوله هستيم تويِ صبحانه هستيم

در آخر صبح هستيم در آخر صلح هستيم

 

شعر حروف الفبا برای حرف خـ غیر آخر خ آخر

شعر حروف الفبا برای حرف خـ غیر آخر خ آخر

شعر حروف الفبا برای حرف خـ غیر آخر خ آخر

ما دونفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ نشستیم آخر یخ

 

آموزش حرف د با شعر

آموزش حرف د با شعر

آموزش حرف د با شعر

د کمرشکسته تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا کشیده نیست این صدا

 

شعر حروف الفبا برای حرف ذ

شعر حروف الفبا برای حرف ذ

شعر حروف الفبا برای حرف ذ

چه شکل خوبی دارم چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم از آن جدا هستم

شکل من هست خمیده صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است روی سرم خفته است

آمده ایم در لذّت در لذیذ و در ذرّت

 

آموزش حرف ر با شعر

آموزش حرف ر با شعر

آموزش حرف ر با شعر

کودک خوب و نازم من سرسره می سازم

شکل سرسره دارم در سر نقطه ندارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

در اول رام هستم در آخر ابر هستم

شعر حروف الفبا برای حرف ز

شعر حروف الفبا برای حرف ز

شعر حروف الفبا برای حرف ز

ز شیرین زبونم یه شکل دارم مثل کمونم

شکل سرسره دارم در سر یک نقطه دارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

هستم با ر برابر ولی یک نقطه بر سر

 

آموزش حرف ژ با شعر برای کودکان

آموزش حرف ژ با شعر برای کودکان

آموزش حرف ژ با شعر برای کودکان

در ژاله و منيژه در ژاكت ژوليده

در ژله خوشمزه در گل ها ي پژمرده

روي خط زمينه صداي (ژ) آمده

در جدول الفبا داره ، يك شكل تنها

هر جا صدايش بياد فقط اين شكلي مياد (ژ)

 

آموزش حرف ﺳ ، س با شعر

آموزش حرف ﺳ ، س با شعر

آموزش حرف ﺳ ، س با شعر

سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم ﺳ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

شعر حروف الفبا برای حرف ش

شعر حروف الفبا برای حرف ش

شعر حروف الفبا برای حرف ش

ش اول شلیله

که جاش توی زنبیله

زنبیل کجاس؟ سرکار

تو بازار تره بار

رفته شلیل بیاره

شلیل که هسته داره

هسته نگو ی سنگه

لباس اون چه تنگه

چروک ، ولی قشنگه

 

آموزش حرف صـ ص با شعر

آموزش حرف صـ ص با شعر

آموزش حرف صـ ص با شعر

صبح که از خواب پا میشم

مثل یه گل وا میشم

مامان جون یه صابون

آورده بود برامون

صورتم را می شویم

تا که تمیز و ناز شم

دندانهایم را میشویم

با یه مسواک مخصوص

حالا دیگه عزیزم

پیش همه عزیزم

ما دونفر برادر

غیر آخر و آخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

 

آموزش نشانه ضـ غير آخر ض آخر

آموزش نشانه ضـ غير آخر ض آخر

آموزش نشانه ضـ غير آخر ض آخر

ما هستيم دو برادر

غير آخر و آخر

با(ز-ذ)همصدا هستيم

ازآن ها جدا هستيم

دو شكل داريم بچّه ها

كشيده است اين صدا

نشسته ايم در قاضي

آمده ايم در رياضي

 

آموزش نشانه ط با شعر

آموزش نشانه ط با شعر

آموزش نشانه ط با شعر

بچّه ها من (طا) هستم

با(تـ ت)همصدا هستم

يك شكل دارم بچّه ها

مي آيم در همه جا

در هر كجا بيايم

با همين شكل مي آيم

در سر نقطه ندارم

كشيده نيست صدايم

من هستم وسط سطل

در خط و طوطي و طبل

 

شعر حروف الفبا برای حرف ظ

شعر حروف الفبا برای حرف ظ

شعر حروف الفبا برای حرف ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شكلش جدا هستم

يك شكل دارم بچّه ها

در همه جا مي آيم

كشيده است صدايم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ

 

آموزش حرف عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

آموزش حرف عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

آموزش حرف عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

(عـ) عين غير آخر هستم اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببين در عاقل در مزرعه و عادل

( ﻌ ) من عِين وسط هستم باز كرده ام،دو دستم

در وسط مي نشينم دست دوستی مي گيرم

در شعر و بعد نگاه كن شكل مرا پيدا كن

( ﻊ )عين آخر چسبانم من دوستي مهربانم

در آخر مي نشينم دست دوستي مي گيرم

مرا ببين در بَع بَع در موقع و مربّع

(ع) آخر تنهايم تنها تنها مي آيم

آمده ام،در شروع نشسته ام در طلوع

 

آموزش حرف غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

آموزش حرف غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

آموزش حرف غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

ما چهار تا غين هستيم كنار هم نشستيم

هم تنهاييم ،هم چسبان مهربانيم و خندان

آمده ايم در هر جا يك نقطه داريم بالا

نشسته ايم درباغچه آمده ايم در غنچه

در آخر تيغ هستيم در آخر جيغ هستيم

آمده ايم آخر باغ هستيم آخر داغ

 

شعر حروف الفبا برای حرف فـ ف

شعر حروف الفبا برای حرف فـ ف

شعر حروف الفبا برای حرف فـ ف

فهمیدم و فهمیدم معلّم عزیزم
بگو برام بدونم فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته ببین آخر نشسته

 

آموزش حرف قـ ق با شعر

آموزش حرف قـ ق با شعر

آموزش حرف قـ ق با شعر

ما دو نفر برادر غـیر آخـر و آخـر

قد خمیده داریم درسر دو نقطه داریم

قـ غیرآخر را نگاه کن کنار قند و قندون

ق آخر چه خسته توی اُتاق نشسته

 

شعر حروف الفبا برای حرف کـ ک

شعر حروف الفبا برای حرف کـ ک

شعر حروف الفبا برای حرف کـ ک

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک

 

آموزش نشانه گـ گ با شعر

آموزش نشانه گـ گ با شعر

آموزش نشانه گـ گ با شعر

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر،با زنگه

گ ،آخر میاد زرنگه

 

آموزش حرف ل با شعر

آموزش حرف ل با شعر

آموزش حرف ل با شعر

ل ل ل، ل هستم من ، ل آخرِ هستم

آخر سال،آخر شال،آخر مال نشستم

با دو تا شكلِ زيبام من دوستِ بلبل هستم

آخر گل،آخر كل،آخر سنبل نشستم

 

 آموزش حرف ی مـ م با شعر

آموزش حرف ی مـ م با شعر

آموزش حرف ی مـ م با شعر

بچه ها جون سلام , سلام دارم براتون یک پیام

ما هستیم دو تا برادر غیر آخر و آخر

من م آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم مـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر

آمده ایم در هرجا کشیده داریم صدا

 

آموزش نشانه نـ ن با شعر

آموزش نشانه نـ ن با شعر

آموزش نشانه نـ ن با شعر

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم یک نقطه در دل داریم

در اول نان هستیم در آخر باران هستیم

 

شعر حروف الفبا برای حرف و

شعر حروف الفبا برای حرف و

شعر حروف الفبا برای حرف و

یک شکل دارم, تنهایم

کشیده است,صدایم

من که یک شکلی هستم

در همه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخر

 

آموزش حرف هـ ـهـ ـه ه با شعر

آموزش حرف هـ ـهـ ـه ه با شعر

آموزش حرف هـ ـهـ ـه ه با شعر

ماه ستاره ها مهتاب نُه

هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها

ما،چهار تابرادَر

وسط و غیر آخر

هم اول و هم آخر

هم تنهاییم ،هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

کشیده است این صدا

 

والدین عزیز از بخش پایین (باکس دانلود) می توانید فایل PDF آموزش حروف الفبا با شعر بصورت ساده را دانلود کنید.امیدواریم مورد پسند شما واقع گردد.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 3.7]
لینک های دانلود

تاکنون یک نظر ثبت شده است.


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای ناول کافه محفوظ است